Σημαντικές Ημερομηνίες 5ου Συνεδρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:    ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:    ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ:            ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:          ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018