Σημαντικές Ημερομηνίες 5ου Συνεδρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:     9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:    16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ:           30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:         3-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017