Αναφορά Συνεδρίων στο ESEE Newsletter

Το 1ο και 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο αναφέρθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο της European Society for Ecological Economics (ESEE).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:  http://www.euroecolecon.org/wp-content/uploads/2014/12/ESEE-Newsletter-WINTER-2014-.html

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο αναφέρθηκε το ενημερωτικό δελτίο της European Society for Ecological Economics (ESEE). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
http://www.euroecolecon.org/wp-content/uploads/2015/12/ESEE-Newsletter-WINTER-2015-.html