Κεντρικοί Ομιλητές Συνεδρίου

Οι κεντρικοί ομιλητές είναι εξέχοντες ακαδημαϊκοί που καθορίζουν τις παγκόσμιες στρατηγικές αντιμετώπισης σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα θα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε τους (ανά θεματική ενότητα): 

Agro-ecology, sustainable agro-food systems

Professor Anil Markandya

http://www.bc3research.org/anil_markandya.html

https://scholar.google.ca/citations?user=Y8U0LOYAAAAJ&hl=en 

Εcosystem services, conservation-development interactions

Professor Charles Perrings

http://perrings.faculty.asu.edu/

https://scholar.google.com/citations?user=5txf-DQAAAAJ&hl=en

Professor Ann Kinzig

https://sols.asu.edu/ann-kinzig
https://scholar.google.com/citations?user=aQff1PEAAAAJ&hl=en

Inclusive Wealth for Nations

Professor Shunsuke Managi

http://www.managi-lab.com/english00.html
https://scholar.google.com/citations?user=ZkVle6EAAAAJ&hl=en

Valuation

Professor Clevo Wilson

http://staff.qut.edu.au/staff/wilson7/ 

https://scholar.google.com.au/citations?user=hG5Q1gcAAAAJ&hl=en