Πρόγραμμα και Περιλήψεις 1ου Συνεδρίου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου και τις περιλήψεις των εργασιών.