Πρόσκληση - Έντυπο Εγγραφής

Η Επιστημονική Επιτροπή θα κρίνει κάθε υποβληθείσα εργασία  και θα ενημερώσει το συγγραφέα της. Οι συμμετέχοντες που θέλουν να παρουσιάσουν μια εργασία  στο  Συνέδριο πρέπει να υποβάλουν μια περίληψη της εργασίας τους (100-200 λέξεις)  σε  ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας MS WORD μαζί με το έντυπο συμμετοχής στην ηλεκτρονική  διεύθυνση envecon_conference@econ.uth.gr

Έντυπο Εγγραφής

ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι συμμετέχοντες  που επιθυμούν να λάβουν γραπτή πρόσκληση για να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης από τα Ιδρύματά τους ή τις  Επιχειρήσεις τους για την παρακολούθηση του Συνεδρίου, πρέπει να αποτανθούν στην Οργανωτική Επιτροπή, για να τους δοθεί η πρόσκληση αυτή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου και βεβαιώσεις παρουσίασης εργασιών για  υποβολή στα Ιδρύματα στα οποία εργάζονται.