Πρακτικά Εργασιών 1ου Συνεδρίου

Τα πρακτικά των εργασιών του 1ου Συνεδρίου μπορείτε να τα δείτε παρακάτω.