Αναφορά 1ου Συνεδρίου στο EAERE Newsletter

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο αναφέρθηκε στο ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (European Association of Environmental and Resource Economists, EAERE).

Λεπτομέρειες εδώ .