Πρακτικά Εργασιών 2ου Συνεδρίου

Τα πρακτικά των εργασιών του 2ου Συνεδρίου μπορείτε να τα δείτε παρακάτω.