Επιστημονικά Περιοδικά Συνεδρίου

Έχουν δεχτεί να εκδώσουν ειδικές εκδόσεις αποκλειστικά για το συνέδριο σημαντικά επιστημονικά περιοδικά του χώρου όπως (alphabetically):

1.      Computational Economics (Springer)

http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/10614

2.      Economic Analysis and Policy (Elsevier) 

https://www.journals.elsevier.com/economic-analysis-and-policy

https://www.journals.elsevier.com/economic-analysis-and-policy/call-for-...

3.     Energy Policy (Elsevier)

https://www.journals.elsevier.com/energy-policy/

https://www.journals.elsevier.com/energy-policy/call-for-papers/examinin...

4.    International Journal of Environment and Sustainable Development  (Interscience)   http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijesd

https://www.inderscience.com/mobile/inauthors/cfp.php?id=4230

5.    International Journal of Sustainable Development and World Ecology (Taylor & Francis)   https://www.tandfonline.com/toc/tsdw20/current

6.    Journal of Forest Economics (Elsevier)

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-forest-economics

7.    Letters in Spatial and Resource Sciences (Springer)

https://link.springer.com/journal/12076

8.    Resources, Conservation & Recycling (Elsevier)

https://www.journals.elsevier.com/resources-conservation-and-recycling

https://www.journals.elsevier.com/resources-conservation-and-recycling/c...