Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε με επιτυχία στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 και του έργου με τίτλο «Σενάρια εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και πολιτικές καταπολέμησής τους μέχρι το έτος 2030, στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα» τα δύο πρώτα Πανελλήνια Συνέδρια Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιματική Αλλαγή στις 26-27 Μαρτίου 2014 και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2014.

Ακολούθησε η επιτυχής διοργάνωση του 3ου και 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 30-31 Οκτωβρίου 2015 και 4-5 Νοεμβρίου 2016 αντίστοιχα τα οποία ήταν διευρυμένο αποσκοπώντας στην παρουσίαση των βασικών θεμάτων που απασχολούν σήμερα την Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος. Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή  διοργανώθηκε το 5ο Διεθνές Συνέδριο στις 1-3 Νοεμβρίου 2018 στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος (νέο κτήριο 28ης Οκτωβρίου 78 αλλά και στο πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο, Γ. Καρτάλη 72). Ομοίως διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης  του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου το 6ο Διεθνές Συνέδριο στις 11-12 Ιουνίου 2021 με έμφαση στην "Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη".

Ακολούθως και σε συνεργασία με το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε  το 7ο Διεθνές Συνέδριο στις 26-27 Νοεμβρίου 2021 εξ αποστάσεως (online) με έμφαση στην "Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση".

Σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής και Επικοινωνίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώθηκε το 8ο Διεθνές Συνέδριο στις 2-3 Δεκεμβρίου 2022. Το συνέδριο διεξήχθει υβριδικά διά ζωσης και εξ αποστάσεως (online) και έμφαση δόθηκε στην "Περιβαλλοντική Ερευνητική Δραστηριοποίηση: Πρόοδος και Τάσεις".

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής (ΑΠΘ) του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ διοργανώνει το 9ο Διεθνές Συνέδριο στις 8-9 Δεκεμβρίου 2023. Το συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά διά ζωσης και εξ αποστάσεως (online). Η αίθουσα που θα διεξαχθεί το συνέδριο είναι στις εγκαταστάσεις του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Τσουμής, Κτίριο Α).

Το Συνέδριο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τα βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος με έμφαση στα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα και στις πολιτικές διαχείρισης και επίλυσής τους τόσο σε επίπεδο Ελλάδος όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας που διέπει την έρευνα περιβαλλοντικών θεμάτων με την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών των ερευνητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και την εύρεση κοινών συνιστωσών ερευνητικών προσεγγίσεων. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου
Καθηγητής Γεώργιος Ε. Χάλκος
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Σχολής Οικονομικών Και Διοικητικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βόλος 38333    
Τηλ.:  24210-74920, 24210-74664      Fax: 24210 - 74701
Email:  halkos@econ.uth.gr,     URL:  http://www.halkos.gr/
Email συνεδρίου:     envecon_conference@econ.uth.gr   
Site συνεδρίου:         http://envecon.econ.uth.gr/