Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου είτε με το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: