Κόστος Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο δεν επιβαρύνονται με κόστος συμμετοχής.