Κόστος Συμμετοχής

Το Συνέδριο δεν έχει κόστος συμμετοχής.