Κόστος Συμμετοχής

Το Συνέδριο δεν έχει κόστος συμμετοχής επειδή είναι online. Οι παρακάτω πληροφορίες δίνονται προς ενημέρωση.


Κόστος συμμετοχής

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / ΚΑΦΕΣ / ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΣΑΝΤΑ / ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ / ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ / ΣΤΥΛΟ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)    120.00 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΓΕΥΜΑ & ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ    (30.00 €)

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    (30.00 €)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ (ΠΗΛΙΟ) ΚΑΙ/’Η ΜΕΤΕΩΡΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ)    (50.00 €)

http://visitgreece.gr/en/nature/mountains/pelion
http://whc.unesco.org/en/list/455

Β. ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ    0.00 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ)     (10.00 €)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΦΕΔΕΣ    (10.00 €)

Γ. ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ

ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ     20.00 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΚΑΦΕΣ / ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΣΑΝΤΑ / ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ / ΜΠΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ / ΣΤΥΛΟ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)    (40.00 €)

ΓΕΥΜΑ & ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ    (30.00 €)

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    (30.00 €)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ (ΠΗΛΙΟ) ΚΑΙ/’Η ΜΕΤΕΩΡΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ)    (50.00 €)
http://visitgreece.gr/en/nature/mountains/pelion
http://whc.unesco.org/en/list/455

Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν ερευνητική εργασία πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους και να πληρώσουν το κόστος συμμετοχής του συνεδρίου έως 7 Οκτωβρίου 2018.
Για κάθε ερευνητική εργασία που θα κατατεθεί, τουλάχιστον ένας συγγραφέας θα πρέπει να πληρώσει τα τέλη εγγραφής του συνεδρίου. Κάθε συγγραφέας (συ-συγγραφέας) μπορεί να παρουσιάσει το πολύ μία εργασία.

Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο θεωρείται η εγγραφή έως 7 Οκτωβρίου 2018.

Για εγγραφή μετά την ημερομηνία αυτή οι σύνεδροι επιβαρύνονται με 40 ευρώ.

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 Νοεμβρίου 2018.

Το συνολικό ποσό εγγραφής καταβάλλεται με τραπεζικό έμβασμα (ALPHA BANK, IBAN GR9301403100310002002020898, SWIFT CODE CRBAGRAAXXX) με αιτιολογία «Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κωδικός έργου 5657, όνομα συμμετέχοντα». Τα τέλη συμμετοχής του συνεδρίου καταβάλλονται κατά προτίμηση προκαταβολικά, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα καταβολής τους με την άφιξη στο χώρο υποδοχής του συνεδρίου, στο αρμόδιο μέλος της οργανωτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση εκδίδεται παραστατικό πληρωμής.

Πολιτική επιστροφής κόστους συμμετοχής
•   Ακύρωση της συμμετοχής έως 26 Οκτωβρίου 2018: επιστροφή προπληρωμής ύψους €60
•   Ακύρωση της συμμετοχής μεταξύ 1 Μαΐου και 7 Σεπτεμβρίου 2018: επιστροφή προπληρωμής ύψους €100
•   Ακύρωση της συμμετοχής μετά τις 27 Οκτωβρίου 2018: δεν υπάρχει επιστροφή ποσού