Πρόγραμμα Συνεδρίου

Μπορείτε να διαβάστε το πρόγραμμα εδώ.