Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου με επικέντρωση στη διαχείριση και στις πολιτικές επίλυσης των διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι οι ακόλουθες:

 • Οικονομική Μεγέθυνση και Περιβάλλον: Περιβαλλοντικά Προβλήματα
 • ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιωσιμότητα
 • Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία και Ψυχολογία
 • Οικονομική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Ενέργειας
 • Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
 • Κλιματική Αλλαγή, Τρύπα Όζοντος, Όξινη Βροχή, Βιοποικιλότητα, Ερημοποίηση
 • Υγρά και στερεά απόβλητα - Θαλάσσια Ρύπανση
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Πράσινη Οικονομία, Βιωσιμότητα, Καινοτομία
 • Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Εμπόριο και Περιβάλλον 
 • Ποιότητα Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Πολιτική, Νομοθεσία, Θεσμικές Πολιτικές
 • Τεχνολογία, Βιομηχανία και Περιβάλλον
 • Βιώσιμες Μεταφορές, ΒιώσιμοςΤουρισμός
 • Βιώσιμη κατανάλωση
 • Εκτίμηση και διαχείριση (περιβαλλοντικού) κινδύνου, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση και Περιβάλλον (Οικονομική Υγείας, Εργασίας, κ.ά.)
 • Περιβαλλοντική Χρηματοδότηση και Επενδύσεις
 • Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική