Σημαντικές Ημερομηνίες 6ου Συνεδρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:   

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:    

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ:            

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: