Σημαντικές Ημερομηνίες 6ου Συνεδρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:        Κυριακή 31 Μαίου 2021

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:        Κυριακή 7 Ιουνίου 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ:               Κυριακή 12 Ιουλίου 2021

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:   Πέμπτη 11 Ιουνίου 2021 - Παρασκευή 12 Ιουνίου 2021