Σημαντικές Ημερομηνίες 8ου Συνεδρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:        Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:        Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ:                 Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:   Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 - Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022