Σημαντικές Ημερομηνίες 9ου Συνεδρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:        Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:        Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ:                 Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:   Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 - Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023