Σημαντικές Ημερομηνίες 6ου Συνεδρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:        Δευτέρα 31 Μαίου 2021

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:        Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ:               Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:   Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 - Σάββατο 12 Ιουνίου 2021