Σημαντικές Ημερομηνίες 7ου Συνεδρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:        Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:        Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ:               Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:   Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 - Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021